[SHARE] TPHCM triển khai phong trào học tiếng Anh trong trường học

Ngày đăng : 14-10-2019
Bắt đầu từ năm học 2019-2020, TPHCM sẽ triển khai phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ.

Sở GD-ĐT TPHCM, hoạt động này không ảnh hưởng đến giờ học chính khóa của học sinh. Trong đó, nhà trường sẽ tăng cường đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền và khuyến khích giáo viên, học sinh tích cực tự học, tự nâng cao trình độ, sử dụng ngoại ngữ phục vụ nhu cầu học tập, trao đổi thông tin và công việc.

Bên cạnh đó, các trường cũng chú ý tiến hành lồng ghép và tích hợp nội dung học tiếng Anh vào các hoạt động ngoại khóa, hoạt động phong trào, các tiết sinh hoạt chuyên đề, giờ sinh hoạt dưới cờ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, khuyến khích tinh thần tích cực học ngoại ngữ của học sinh.